Cele Zlotu

  • uczczenie 800-lecia istnienia Chmielna,
  • promocja walorów krajoznawczych województwa pomorskiego,
  • szkolenie turystów w ramach kursu na uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej,
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności Przodowników Turystyki Kolarskiej,
  • krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych,
  • wymiana doświadczeń turystów i kadry PTTK z całej Polski,
  • wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami,
  • popularyzacja turystyki rowerowej jako formy czynnego wypoczynku,
  • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się turystów na trasach rowerowych.